CORPORATE PROFILE
Ang Dasmariñas Water District Board of Directors ay binubuo ng mga  kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil, professional,  business, women at education. Ang Board of Directors ang nangunguna sa  pagbubuo at pagpapatupad ng mga alituntunin ng Dasmariñas Water District.
 Number of Employees (Permanent, Job Order) 734
 Total Service Connections 99,346
 % of Coverage Area 97%
 % of Service Connection According to  Population 97%
 Population Served 659,019
 Sources of Water

112 Deepwells

60 Elevated Reservoirs

1 Ground Reservoirs

 Total Length of Pipes in kms. 714 kms
 Total No. of Barangays w/in Jurisdiction 75
 Total Daily Production 70,659.05 cu.m.
Instruction: Click link to expand/collapse the contents.
FUNCTION OF THE OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS
FUNCTION OF THE OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
FUNCTION OF THE HUMAN RESOURCE DIVISION FUNCTION OF THE ACCOUNTING DEPARTMENT FUNCTION OF THE COMMERCIAL DEPARTMENT FUNCTION OF THE BUDGET SECTION FUNCTION OF THE CASH MANAGEMENT SECTION (CASHIER) FUNCTION OF THE PUBLIC RELATIONS OFFICE FUNCTION OF THE CREDIT AND COLLECTION SECTION FUNCTION OF THE PROCUREMENT DIVISION FUNCTION OF THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) FUNCTION OF THE PRODUCTION DIVISION FUNCTION OF THE MAINTENANCE DIVISION FUNCTION OF THE METERING SECTION FUNCTION OF THE PLANNING, DESIGN AND CONSTRUCTION DIVISION FUNCTION OF THE WATER LABORATORY